Utskrift
Treff: 989

Eikefjord Idrettslag skipa i 1938. Reidar Høyseth har fått tak i korrespondanse med krinsen der laget vart oppmoda om å melde seg inn. Han hadde også aktivitetstall som viste at det var aktivitet i laget etter krigen.