Det har vore overnatting i Eikefjord helt sidan Mons Olavson hadde gjestgivari frå 1759. I 1769 er han skriven som strandsitjar og i 1778 søkte han om å få selgje tobakk som er det første spor etter handel.

Frå den tid har butikkar og overnattingsstadar komme og gått med forskjellige eigarar.

I dette kapittelet skal vi skrive om diverse butikkar, overnattingsstadar og campingplassar i Eikefjord.

Opphavsverna © 2017 Eikefjord.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

logg-inn

Design og utvikling:
Tuna Development Ltd