Utskrift
Treff: 3335

Det har vore overnatting i Eikefjord helt sidan Mons Olavson hadde gjestgivari frå 1759. I 1769 er han skriven som strandsitjar og i 1778 søkte han om å få selgje tobakk som er det første spor etter handel.

Frå den tid har butikkar og overnattingsstadar komme og gått med forskjellige eigarar.

I dette kapittelet skal vi skrive om diverse butikkar, overnattingsstadar og campingplassar i Eikefjord.