Utskrift
Treff: 3395

Det offentlege har gjennom tidene blitt sterkere i Eikefjord og er etter kvart blitt ein stor arbeidsplass.

I dette kapittelet skriv vi om det offentlege. Alt frå skular og omsorgstenester til telefon og TV.

Har du noko å tilføre kontakt oss