Eikefjordsoga

Eikefjordsoga tar for seg soga i området til gamle Eikefjord kommune. Den vil stadig bli oppdatert med nye artikle og skal danne grunnlag for soga i bokform.

Vil du hjelpe til med denne soga er du hjerteleg velkommen.

Faktaopplysningar

Eikefjord Idrettslag skipa i 1938. Reidar Høyseth har fått tak i korrespondanse med krinsen der laget vart oppmoda om å melde seg inn. Han hadde også aktivitetstall som viste at det var aktivitet i laget etter krigen.

Opphavsverna © 2017 Eikefjord.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

logg-inn

Design og utvikling:
Inova Light Ltd