Sommaren 1892 blei den siste bjørnen skoten i Eikefjord - nærmare bestemt i Bjønnaskora på vestsida av Endestadnipa

Opphavsverna © 2017 Eikefjord.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

logg-inn

Design og utvikling:
Inova Light Ltd