I 1944 var vegen frå Florø til Eikefjord ferdig, og våren 1945 kunne ein køyra mellom Florø og Førde på RV585. Endeleg ferdiggjering og offisiell opning skjedde først i 1952.

Opphavsverna © 2017 Eikefjord.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

logg-inn

Design og utvikling:
Inova Light Ltd