Første busetnad vi veit om i Eikefjord var på marka der eldresenteret er no. Så beskytta som fjorden og landskapet er her inne i fjorden har det nok vore busetnad fleire plassar.

Etter kvart som behovet har meldt seg har folk flytta opp gjennom dalen og busett seg langs dei rike fiskevatna og til gode jordbruks og fangstområde.

I dette kapittelet skal vi prøve å skrive litt om allle gardane og Eikefjordsoga treng mykje hjelp. Det er du som bur på garden som kjenner historia og kan feste dette på papiret. I første omgang berre stikkord og litt om eigarane opp gjennom tidene – seinare prøver vi å sy det saman til ei gardssoge for kvar gard i distriktet.

Dette er ei stor oppgåve og det vil ta tid å bli ferdig, men den som skynder seg langsamt kjem også i mål.

Skjema under kan være til hjelp samling av data. Ta ein kopi og bruk det i din tekstbehandling.

Eikefjordsoga – Innsamling gardsdata

Skrevet av

 

Telefon

 

E-post

 

Gardsnavn

 

Gnr

 

Bnr

 

 

Eigar

 

Frå

 

Født

 

Død

 

Ektemake / Samboer

 

Gift

 

Født

 

Død

 

Barn

 

 

Født

 

Død

 

Spesielle hendingar. Hus (nye, gardshus, stølshus, naust), Utskiftingar, Frådelingar, Veg, Slutta / omlegging dyr, Utleige innmark, skogsdrift og så vidare

År

 

Tekst

 

År

 

Tekst

 

År

 

Tekst

 

År

 

Tekst

 

År

 

Tekst

 

År

 

Tekst

 

År

 

Tekst

 

År

 

Tekst

 

År

 

Tekst

 

År

 

Tekst

 

Ved skifte av eigar – bruk nytt skjema så man får registrert ektefelle og barn.

Opphavsverna © 2017 Eikefjord.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

logg-inn

Design og utvikling:
Inova Light Ltd