Det offentlege har gjennom tidene blitt sterkere i Eikefjord og er etter kvart blitt ein stor arbeidsplass.

I dette kapittelet skriv vi om det offentlege. Alt frå skular og omsorgstenester til telefon og TV.

Har du noko å tilføre kontakt oss

Opphavsverna © 2017 Eikefjord.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

logg-inn

Design og utvikling:
Inova Light Ltd